טיטניום


<ש>

איש קטן / בעיר גדולה / אומר הרבה / ללא מילה

מסביב / בהמולה / מנסה / למצוא חמלה

חרצובות / ורמיות / מזנבות בו קור

להבות / ערמומיות / מכבות לו אור

<מ>

כה יפה / לא חסודה / כמעט הכל / בלבדה

כל דקה / שמדדה / פצצת הזמן / שלידה

אדמוני / ומתנפנף / ומגביה עוף

אל אני / הוא מרחף / מתאווה לגוף

<ת>

חג מולד / ויצירה / לא מוכנה / אבל גמורה

כמו חומש / בתוך גמרא / מרגיש שייך / מוגן מרע

וחיוך / גומות של חן / אושר אינסופי

כל שיכוך / אותי בוחן / מפסל אופי

<ר>

ברכבת / אחרונה / ציפורית / ולבנה

בדריסה / בלי אבחנה / תמונת ראי / חצי מנה

זה ברור / כשצופים / ונכון תמיד

יש אישור / חיים יפים / זה מה שתגיד

מוקדש באהבה למשפחתי הגרעינית

Advertisements

Leave a comment

June 19, 2015 · 01:17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s